חקלאות

סרט תדמית לגיוס כספים לקקל -Fundraising film for JNF/KKL
Think Agriculture Think Israel - Ministry of Agriculture
Cinadco - The Israel Agriculture Internship Program

במהלך השנים צברנו נסיון עצום בתחום החקלאות, והפקנו תכנים וסרטים לגופים המובילים בתחום, בניהם אנחנו עובדים עם משרד החקלאות, קרן קיימת, אוניברסיטאות בן גוריון ותל אביב, מכון וולקני ועוד
הפקנו עבור גופים אלה סרטי תדמית, הדמיות גרפיות, סרטים לשיווק והסברה.